1800-talets Göteborg

Så hett skiner solen . . .

”I dag ha vi haft en äkta vårdag med högblå himmel och strålande sol. Promena­derna och alléerna ha vimlat af fotgän­gare som, förståndigt nog, passa på att hemta litet frisk luft, när sådan bjudes. Slottsskogsdammen och “Nordens“ skrid­skobana erbjuda älskare af den gamla nordiska idrotten att på stålklädd fot ila fram öfver glittrande glansis.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Promenad i Slottsskogen.