Torslandas nya ansikte

Äntligen kommer Torslanda att kunna erbjuda resenärerna något så när komfort. Efter år av trängsel och otrevnad kommer Torslanda att från midsommartid, lagom till turistsäsongens början, kunna välkomna sommarens turistström.

Den nya stationsbyggnaden reser sig nu som en jätte mot den ynkliga byggnad som i många år fått tjänstgöra som passagerarhall, restaurang och administrationslokaler för flygtrafiken till och från rikets andra stad.

Den nya anläggningen är främst avsedd för passagerarfunktioner. Den väldiga hallen skall ta hand om linjefart, charterflyg och alla transitopassagerarna.

Inte mindre än tre hallar kommer att slussa passagerartrafiken. En allmän hall tar emot ankommande och avgående inrikesflyg samt avgående utrikes. En särskild hall är avsedd för transitoflyg och avgående utrikestrafik. Den tredje hallen kommer att bli ankomsthall för utrikestrafik.

Dessutom görs det plats för snabbservice och enklare expedition av frukt och konfektyr samt en tax freeshop.

Framförallt tull- och passpersonalen är tacksam för det ökande utrymmet — och därmed lättade arbetsbördan. Personalen har tidigare fått arbeta under pressade förhållanden.

Ett nytt kontrolltorn bidrar till att öka säkerheten för passagerarna.

Fantasi och harmoni — textil på Röhsska

Just nu framträder på Röhska museet textilkonstnären Alice Sellgren med en utställning av ryor och broderier med titeln ”Fantasi och harmoni”. Konstnärinnan, som är född i Ångermanland, har sin verksamhet förlagd till en egen ateljé i Stockholm. Efter konstfackutbildningen var hon i flera år knuten till hemslöjden, där hon gjorde mönster av mer traditionell karaktär.

Behovet av förnyelse blev allt större, och efter en stipendieresa till Frankrike beslöt hon sig för att ”börja på nytt”. Som utgångspunkt för sin verksamhet hade hon en föresats att arbeta med så många färger och nyanser som möjligt och samtidigt nå fram till en kompositionell helhet.

Både ryor och broderier växer fram direkt, utan skiss, efter en idé  eller vision, som först har legat till grund för hopsamlandet av arbetsmaterial av många olika slag. Över broderierna läggs ett sammanhållande rutnät samtidigt med sömnaden.

Konstnärinnans ångermanländska ursprung märks inte minst i ryorna, i vilka hon dels använt sig av en gammal teknik med invävning av bomullsband tillsammans med ullgarnet, dels inspirerats av norrlänsk natur i mycket hög grad. Titlar som ”Hjortronmyren”, ”Flottare” och ”Norrland” ger en fingervisning om detta.

Göteborgs museer:

Dagboken:


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.