Alla GÖTEBORGARE bör nu ställa upp i Snögloppet

SNÖGLOPPET — vinterns stora motionsaktion i Göteborg har haft premiär, och den pågår t.o.m. 23 febr. Initiativtagare är Skid- och Orienteringsförbundet i samarbete med GKO samt fyra av stadens idrottsföreningar, och arrangemanget är inte minst en utmärkt motionsträning inför det stundande februarilovet. Således en skidfest, där alla göteborgare —både ung och äldre — bör vara med.

Praktiskt taget var man än bor i Göteborg har man en möjlighet att åka ”Snögloppet”. I biskopsgården, Torpa, Frölunda och Kortedala kommer det finna spårslingor som mäter ungefär 2 km vardera. Och alla kan vara med, både gammal och ung, eftersom man åker i den tak man själv föredrar. Målsättningen är att ge ungdom och äldre tillfälle till härlig motion. Utöver den rena motionsåkningen arrangeras även områdesmästerskap i de fyra distrikten. Finaltävlingen blir under sportlovsveckan i februari, då alla barn och ungdomar har möjlighet att vara med.

En av biavsikterna med ”Snögloppet” är just att man hoppas få fram många nya västsvenska skidlöften. Intresserade ungdomar skall beredas möjlighet att komma med i idrottsföreningar för vidare utveckling.

Snöstjärneprov

Det ges också möjlighet till provtagning för Snöstjärnan och Ungdomens Skidlöparmärke. Det kan nämnas att förra året åkte över en miljon människor för ”Snöstjärnan”, för vilket det fordras att man åker skidor 2,5 (om man är barn) eller 5 (om man är vuxen) kilometer.

På vardagarna ges de instruktioner i skidåkningens konst mellan 15.00 och 17.30 och lördag-söndag är det tid för snöstjärneproven.

Dåligt väder och brist på snö kommer inte att hindra de skidintresserade. Då drar man sig tillbaka till teorilokalen och diskuterar skidvård och skidutrustning — ett nog så försummat kapitel för de flesta att döma av de många fjällolyckorna som inträffar varje år.

Orientering

När snön försvinner i slutet av mars är det ingalunda slut med spänstandet. Då tar de bortåt 50 orienteringsklubbarna i Göteborg över motionsprogrammet. Man lockar först till filmvisning för att se hur stort intresset är för orientering. (Minimiåldern för att få orientera äi par är 11 år). Man får lära sig hantera karta och kompass, för att sedermera delta i stadsdelsmästerskapen.

Dagboken:

På bio:


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.