”En svår olycka drabbade i för­går e. m. bruksarbetaren Axel Svensson, som under arbete med rengöring af en cistern i Carnegieska sockerbruket hal­kade och föll ned i densamma, som inne­höll vatten af 70 á 80 graders värme. Svensson drogs hastigt upp af sina kam­rater, men blef svårt bränd af det heta vattnet och måste intagas å sjukhus. Han blef svårt bränd öfver nästan hela kroppen, äfven i ansiktet (å ena kind­benet). Hans tillstånd lär vara ganska betänkligt.

Anmälan om olyckan är ingifven till yrkesinspektören.” (Ur Göteborgs Aftonblad 4 februari 1899)

”Artisten Carl Larsson, som f.n. är på besök här i staden, har nyligen till Fürstenbergska galleriet öfverlemnat ett af honom utfördt porträtt af framlidne grosshandlare Edward Magnus, hr Pontus Fürstenbergs svärfader.” (Ur Göteborgs Aftonblad 4 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sockerbolagets Jubileumstopp – 50 års jubileum 1907-1957. Inslagen i grönt (numera brunt) papper, jubileums etikett. Pappersförpackningen öppnad, sockertoppen av.