1800-talets Göteborg

Isförhållandena i skärgården

”Ångbåtstrafiken börjar att hin­dras af den starka isbildningen ute i far­lederna. Så meddelas från Lysekil att ångaren “Viken“, som afgick från Udde­valla i fredags f. m., inträffade 4 timmar

försenad i Lysekil. Ångaren “Alfhem“ hade måst assistera vid “Vikens“ ingående dit. “Robert Thorburn“ hade i fredags äfven haft afsevärdt svåra isförhållanden att bekämpa å Gullraarsfjorden och in­kom till Lysekil från Saltkällan likaledes 4 timmar försenad.

— Senare meddelas: “Robert Thorburn“, som i går anlände till Uddevalla, kunde under uppresan på grund af ishinder ej anlöpa Slussen och Allmags brygga. Isen, som ligger fast och jemn, hade nemligen då en tjocklek af ej mir.dre än fyra tum.

Stark isbildning i Saltkällefjorden, Åby- fjorden och Pärlekilen försvårar frafiken äfven för starkare ångare.

Uddevallafjordarne äro likaledes svåra att befara för mindre ångare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Isbrytare i Göteborgs hamn.