”Sprang för att han inte ville ha nya skor gjorde en bäst i går e. m. från en smedja vid Haga Ny­gatan. Han tyckte antagligen icke om de där tillverkade arbetena, eller också ville han väl ej sko sig på andras bekostnad, hvarför han — mindre hov”-samt förresten — slet sig och gaf sig i väg, troligtvis till en annan hästskomakare. Han hann dock ej längre än till Husargatan, där hans fram­fart hindrades af en förbikörande vagn och där han fasttogs och i triumf återfördes till sin — hofleverantör.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Haga Nygata.