”Månadsmarknaden i Kongelf i tisdags var mera besökt än man kunnat vänta, meddelar Boh. Till följd af drifis i Göta elf är det ej möjligt att föra djur däröfver, och samfärdseln för gående är krånglig nog, då ångbåtarne från Lilla Edets pappersbruk bryta ränna flere gånger om dagen. Något öfver 100 nötkreatur och några svin voro torgförda, men ingen liflig handel förekom, ty högre priser än köparne ville betala be­gärdes. Hästar funnos endast från Bohus­län och i mängd, men det blef ingen fart i bytet eller handeln, då intet folk från andra sidan af elfven fanns.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum; Kungälv före 1920.