1800-talets Göteborg

Ett ofog som bör stäfjas

”Till Redaktionen af Göteborgs Aftonblad.

Bedes att få nedanstående infördt i Eder aktade tidning.

Huru länge skall det tillåtas dessa kringstry­kande »liga-slynor», hvaraf staden sedan några år hemsökts, att under sken af apelsinförsälj­ning få bedrifva det gröfsta ofog? Insändaren har hört flera personer berätta att dessa flickor intränga å kontor, caféer etc., där liksom på gatorna utbjudande — allt annat än sina apel­siner, med en fräckhet utan like. Till och med ha två eller flera i sällskap visat lust att förfölja antastade personer, som snäst dem ifrån sig.

Ett snart slut på nämnda ofog borde vederbörande åstadkomma genom att skarpt uppträda mot detsamma och hänvisa dylika individer till deras rätta plats. För att medverka härtill borde hvar och en som blifvit antastad genast anmäla förhållandet för närmaste polis­man.

Observator” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget och Basarbron 1901.