Play Time – 60-talets roligaste film

Inte sedan Chaplins Moderna Tider för åtskilliga årtionden sedan har den svenska biopubliken sett en så våldsamt underhållande film, där verklig humor fått ett stort spelrum som i Play-Time på Victoria.

Den bohemiske och mänsklige Jacques Tati får här både som skådespelare och regissör tillfälle att sätta fingret på många ömma punkter. Under de hjärtliga skrattsalvorna, som under hela föreställningen eka i salongen, finns en underton av allvar, som i all verklig humor.

Filmens Monsieur Hulot och den Jacques Tati som vi träffade dagen före, har samma försynta sätt att säga sanningar så det svider, men där man får chansen att dölja sig bakom ett befriande skratt.

Att skaparen av filmen är ett snille som just när arkitektraseri och organisationshysteri är som värst, visar vart det faktiskt kan bära, är ställt utom allt tvivel. Även om det i farsen alltid skall ligga överdrifter finns inget i Play-Time som placerar den i gapflabbens tomma klass, utan man får en god underhållning, en underbar avkoppling och samtidigt en tankeställare.

Conly.

 

Kynnefjällets natur bör icke få störas

Det är angeläget att utan dröjsmål utfärda förbud enligt naturvårdslagen för att skydda Kynnefjällsområdet i Bullaren, skriver länsarkitekten i Göteborg till länsstyrelsen. Han tänker på riskerna för att landskapet lätt kan störas av enstaka byggnader.

Det är naturvårdsrådet som framhållit behovet av skydd med hänsyn till den för länet unika vildmarkskaraktären och de landskapliga skönhetsvärdena. Inom ett av fjällets högsta delar ligger en stor ljungbevuxen kalhed av numera sällsynt slag, som bör hållas orörd av anläggningar och bebyggelse, understryker länsarkitekten. Även en enstaka byggnad skulle medföra betydande men för detta vidsträckta öppna landskap.

Länsarkitekten har samrått med generalplaneförfattaren, lantmätaren Folke Dahlander, och naturvårdsintendenten i ärendet.

Förbudet föreslås omfatta uppförandet av byggnader, anläggande av körväg och parkeringsplats, skogsplantering och framdragande av tele- och elledningar.

 

 


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.