Tillse benäget noga att, då Pellerins, Göteborg, Margarin, som är det erkändt bästa i marknaden, begäres, detsamma också verkligen erhålles!

Ur: Göteborgs Aftonblad 2 december 1899