”En ung göteborgare, hr Harry Gibson, har efter en tids vistelse i Klondyke hemkommit, Hr G. har i guldlan­det förvärfvat åtskilliga “claims” och ämnar snart återvända för att fortsätta med deras bearbetning. Hr G. medför åtskilliga prof på naturligt guld, sådant det finnes i dessa guldförande trakter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 mars 1899)

David Harry Gibson var född 1876, son till David Gibson och Ida Charlotta Heckscher. Äventyret i Klondyke skulle följas av många fler äventyr i både Nord- och Sydamerika. Efter avslutad ingenjörsutbildning vid Chalmers 1916 prospekterade han efter malm i bl.a Colombia och Venezuela. Han stannade sedan kvar i Venezuela och blev lokal representant för General Electric och var delaktig i bygget av flera kraftverk. Senare utsågs han till svensk generalkonsul och startade sin egen firma Harry Gibson e Hijos, vars affärsverksamhet byggde på import av bland annat papper, pappersmassa, skogsprodukter från Sverige.

Harry blev kvar i Venezuela till sin död 1948.

Referenser

Gibson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13050, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2018-07-08.

Harry Gibson, ”Det gamla Göteborg” gamlagoteborg.se. (hämtad 2018-07-08)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikimedia Commons. Kilburn, B. W. (Benjamin West), 1827-1909 — Photographer. Panning out the gold in the Klondyke [Klondike], Alaska. 1899.