Skolresor till Marstrand med legendariska ”Bohuslän”

”Bohuslän” — västkustens sista ångbåt — har ångan uppe även inför stundande skärgårdssäsong. Det är ett glädjande budskap, som f. ö. kan kompletteras med en fin­fin nyhet: det blir skolresor med ”Bohuslän” i vår. Un­der ett par veckor i maj kommer Paddans resebyrå att arrangera resor för skol­klasser på göteborgsbesök med den legendariska båten, och det blir färder Göte­borg — Marstrand — Göte­borg. Sällskapet Ångbåten, som håller ”Bohuslän” fly­tande med hjälp av privat stödverksamhet utför ett för västkusten och dess turism strålande arbete, och de abonnerade resorna i sommar är räddade. Det blir pre­miär Valborgsmässoafton!
Just nu är gamla ”Bohus­län” på översyn hos Roos och Hagströms varv på Ringön. En del bottenplåtar skall bytas ut, och experter skall se vad som i övrigt be­höver justeras på fartyget. Salongsutrymmen och andra inredningar ombord skall putsas, propellern skall ba­lanseras osv. Två livbåtar skall också tas ombord — de kommer från de utrange­rade SJ-färjorna ”Kungen” och ”Drottningen”, vilket emellertid inte betyder att livbåtarna också är utrange­rade …

Skolresorna i maj är som sagt nyhet för säsongen i programmet för ”Bohuslän”. Den 27 april gör fartyget provtur för året och tre da­gar senare sker den första resan till Marstrand med Kristliga studentföreningen i Göteborg som abonnent. En rad organisationer och före­tag har sedan beställt utflykter. Under högsommaren blir det s.k. badgästresor i Bohuslän.

Sällskapet Ångbåten som nu omfattar ett stort antal medlemmar har delat upp sig i två grupper, en ideell och en ekonomisk med tanke på det ekonomiska engagemang som utflyktsresorna innebär.

Ordförande för den ideella verksamheten är sjökapten Stefan Forsblad med sjölotsen Sune Nilsson som närmaste man. Dessa två borgar för det sjötekniska.

Ordförande för den ekonomiska sektionen är Karl Erik Boström. Decca-Navigator. Ett annat aktuellt namn är Göran Norén, bogserbåtsskeppare och även kanallots. Initiativtagaren till idén med ångbåten, Ingvar Kronhamn är trots att han numera förflyttats till Stockholm fortfarande högst verksam, och i sin civila verksamhet har han de bästa möjligheter att bedöma vad som behövs ur underhållssynpunkt för den gamla ångaren.

PUBLIKATIONER

Nämnas kan att en liten publikation om Sällskapet Ångbåtens fartyg är under arbete av en kännare av gamla ångbåtar, Dag Almén. Den skall omfatta 32 sidor, varav hälften blir illustrationer. Texten skall redogöra för fartygets planering och drift och sällskapets aktivitet. Ett särskilt kapitel har ägnats ”Calle Skjorta”, ånga­rens kände befälhavare un­der 33 år.

Sedan någon tid tillbaka har Sällskapet Ångbåten av­tal med det engelska Paddle Steamer Preservation Socicty och The Steam Ship Historical Society of America om utbyte av publikationer. Man har också samarbete med Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Dagboken


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.