1800-talets Göteborg

En ny klippanbåt

”En ny ”klippbåt”. Vid Göteborgs mek. verkstads vart gick i dag af stapeln en för Göteborgs Nya Ångslups bolags räkning bygd ångslup, afsedd för trafiken mellan Klippan och staden.

Den nya båten, som erhöll namnet ”Elsa“, är 52 fot lång och 14 fot bred samt ligger 4l/2 fot djupt. Den är något större än de gamla “klippbåtarne” samt kan föra 120 passagerare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippans tullstation år 1903.