”För att till­godose ett i orten länge kändt behof har egaren af Tjolöholms stuteri, grefve Carl Bonde, inköpt och på stuteriet stationerat en 4-årig importerad helren bergsardennerhingst, »Divan».

Hingsten, som är född och uppfödd hos en af Belgiens förnämsta ardenneruppfödare, är fallen efter flere gånger premierade och prisbelönta föräldrar samt sjelf premierad i Belgien.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Ardenner, imp. Brun med stjärn. Mankhöjd 153 cm. Fader Favori. Moder Petite. Ägare godsägare W. Ullman Saltkällan, Munkedal, Bohuslän. Född 1895. Prem A.