1800-talets Göteborg

Brist på tillsyn

”En telefon­stolpe störtade i går e. m. vid Engelbrektsgatan. Stolpen, som tydligen var upprutten och icke på något satt stöttad, föll tvärs öfver gatan. Till all lycka passe­rades denna icke för ögonblicket af någon menniska, annars torde nog en olycka inträffat. Händelsen utgör emellertid en maning till vederbörande att egna dessa stolpar en noggrannare undersökning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild över Engelbrektsgatan nr 22 och uppåt, i riktning österut. År 1903.