Avenyn – paradgata – affärsgata

Fram till 1800-talets första årtionden var trakterna där Kungsportsavenyn nu löper fram rena landet. Här utbredde sig grönskande ängar, tobaksodlingar och kålgårdar, mellan träden tittade tobaksplantagernas och landeriernas enkla byggnader fram. Men allteftersom det gamla Göteborg innanför sina befästningsvallar växte, fick vallarna stryka på foten och trakten utanför började bebyggas, även om man så sent som 1859, då Stora Teatern invigdes, beklagade sig över att den lagts så långt ut från staden att man inte kunde komma dit utan ekipage.

Emellertid gick det strax upp för de rika göteborgarna att här skulle vara fint att bygga och bo och den ena stora byggnaden efter den andra växte upp, i vilka inreddes magnifika praktvåningar. Efter några årtionden låg hela den breda Avenyn klar upp till det gamla utvärdshuset Lorensberg. En gata vars byggnader var ett mycket karaktäristiskt uttryck för göteborgska patriciatet under 1800-talets senare del, med stiliga fasader, blomsterprydda förträdgårdar och rader av lindar, som fortfarande idag är så utmärkande för gatan.

Avenyn fick till en början ingen egentlig avslutning, men planerna fanns och inför den stora Göteborgsutställningen 1923 blev Götaplatsen förverkligad. Här samlade staden sina konstnärliga ambitioner och förhoppningar. Konstmuseet byggdes, imponerande med sin mäktiga fasad, de sju väldiga valven, den monumentala trappan och sin konstnärligt utsmyckade terrass. Där blev också konsthallen och så småningom stadsteatern, konserthuset och stadsbiblioteket till och mitt på torget uppsattes den stora Poseidonstatyn, utförd av Carl Milles.

Butiker var till en början helt bannlysta från Avenyn, men med åren skaffade sig handeln utrymme även här, bottenvåningarna försågs med skyltfönster, förträdgårdarna togs bort eller ersattes med mindre blomsterodlingar och nya byggnader har växt upp på gamlas plats, tills Avenyn blivit det göteborgska affärs-, restaurang-, kultur och nöjescentrum den nu är.

Denna korta historik över avenyn återfinnes i en trevlig reklamfolder som företagarna vid Avenyn släpper ut lagom till turistsäsongen.

Den är vikbar och har på ena sidan en trevlig presentation av alla de företag, som ligga vid denna gata. Den kan också sättas upp på väggen och ger då en överskådlig bild av Göteborgs paradgata från Kungsportsplatsen till Götaplatsen.

Den finns i alla affärer vid Avenyn självklart, dessutom på alla informationsställen i Göteborg och en vid räjong. Den distribueras i dagarna till grannländerna och Nord-Tyskland.

Initiativet lovar gott för jubileumsåret. Åstadkommer Avenyföreningen en så trevlig sak nu, är säkert stora saker att vänta från det hållet 1971.

Turistmässigt har den stort värde, då den utges på tre språk och på ett väl avvägt sätt blandar upp reklam för affärerna och restaurangerna, med en rikhaltig information om vad som ligger vid Avenyn av intresse för turister och inte minst göteborgarna själva, som äkert får veta en hel del, som de varit okunniga om tidigare.

Dagboken


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.