Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 juni 1893

En riktigt glad och trevlig midsommar önskas alla läsare med denna skildring av midsommarfirandet 1893:

”Midsommar är ljusets och .glädjens fest, de landtliga utflykternas muntra och sorglösa fest — icke champagnemiddagarnes och spegelsalarnes, utan matsäckskorgarnes och de friska gräsmattornas, de skuggiga löfsalarnes och de gungande segelbåtarnes okonstlade fest. Och hvarje stadsbo, som komma ut, skyndar att byta bort gatornas dam och kvalm mot landlluftens friskhet och hafsbrisens sälta.

Hvart skola vi resa — till Marstrand eller Lysekil, Stenungssund eller Gustafs- berg, Ljungskile eller Särö, Gottskär eller Stjernvik, Brätten eller Långedrag? Salta bad, friska vindar, billiga resor.

Har man inte tid eller råd till dylika utflykter, så stannar man och hör på Trädgårdens präktiga operakvartett eller ser på Lorentzbergs lustiga artister — eller ännu bättre: vi draga ut i den härliga Slottsskogen, bland skogar och buskar och berg, och lyssna till fågelsång, omväxlande med Göta artillerireg:tes musikkår, som spelar där båda helgdagarne.

Och den, som ej kan komma ut i Guds fria natur, skaffar sig en ersättning på löfmarknaden.

Löfmarknaden hade i dag redan tidigt på morgonen tagit sin början å torgen, och friska björkruskor syntes litet hvarstädes å gatorna bäras eller köras till någon huslig härd för att sprida midsommarfröjd och skogsdoft kring sig.

Till sist en varning till dem, som i naturens sköte tillbringa sin helg: den att icke ovarsamt uppgöra eld ute, ty under den. nu rådande torkan är detta med stor fara förenadt. Den minsta oförsiktighet kan lätt medföra stora olyckor. Vi föranledas till denna uppmaning särskildt däraf, att i pingst en angränsande kommun genom turisters oförsiktighet hotades af ett svårt eldsvådetillbud.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 juni 1893)

Bilden i sidhuvudet visar Skanstorget år 1913 inför midsommar, då hölls ”lövmarknad”. Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.