Fajans på Röhsska

Röhsska museet anordnar i sommar en tillfällig utställning med namnet ”Fajans”, till vilken materialet är hämtat ur museets egna samlingar. Utställningen visar fajansens fascinerande historia från begynnelsen i Främre Orienten, berättar om teknikens spridning genom utbredningen av mohammedanska väldet och visar i en rad exempel fajansens rika utveckling i Europa under 1400-, 1500-, 1600- och 1700-talet. I en särskild del av utställningen påvisas den roll som det östasiatiska porslinet under nyare tiden har spelat för europeisk keramik.

Dagboken

Dans i kväll


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.