1800-talets Göteborg

Förvirrad kvinna på Postgatan

”Tydliga tecken till sinnesförvirring visade i går qväll ogifta Johanna Andersson å gatan utanför sin tillfälliga bostad hotell Vermland, nr 28 Postgatan. Hon hade förut lidit af förföljelsemani. Hon tillställde nu ett mycket pinsamt uppträde och orsakade stor folksamling med sina höga rop. Tillkommen läkare remitte­rade henne genast till fattigvården.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gunardlinjens personal utanför Postgatan 28 år 1911.