”En bisvärm hade i dag tagit sin tillflykt till Museets källare, där den inkrupit genom ett hål på en utåt Köpmansgatan vettande källardörr. Stora skaror af ungdom och äldre ha under förmiddagen stått utanför och försökt fånga detta ovanliga museiföremål.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Köpmansgatan åt vester, från grinden till Christine kyrkogård. Till venster huset på tomten no 18 i VI roten, Tyggårdsgatan och museum; i fonden hus på Smedjegatan. 1888.