”Turistångaren “Ceylon“ anlände hit som förut nämnts i går kl. 8 f. m. från Köpenhamn med 195 engelska turister, hvilka omedelbart efter hitkomsten å förhyrd ångare företogo en utfärd till Trollhättan. Sedan man besett fallen och de mest sevärda platserna, intogs lunch å “Hôtel Utsikten“, hvarefter åter­resan anträddes. Vid 5-tiden på e. m. voro turisterna åter i Göteborg. Afto­nen tillbrakte engelsmännen med att taga stadens sevärdheter i betraktande.

Ångaren “Ceylon“, som är hemmahörande i London, mäter 1,254 reg.-tons och har 86 mans besättning. Det till konstruktion rätt gammalmodiga fartyget är riggadt som skonertskepp och tar sig ganska vördnadsfullt ut.

I dag har “Ceylon“ afgått härifrån till Kristiania, där uppehåll göres och åtskilliga utflykter företagas, bland annat till Bygdö, Oskarshal och Holmenkollen, hvar­efter resan fortsattes till Hardanger. Därifrån återvända de lustresande till England.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Trollhättan, Gullö- och Toppöfallen, juni 1887. Foto: Axel Sjöberg.