”Linnégatan, den nya, vackra storstadsmessiga samfärdselleden mellan Järntorget och Slottsskogen, inviges i morgon middag och är därefter i hela sin längd öppen för trafik.

Kl. ½ 2 på middagen sker den hög­tidliga invigningen, då Gatu- och vägförvaltningens ledamöter, Slottsskogens styrelsemedlemmar samt en del inbjudne komma att företaga en färd i vagn längs den nya gatan ut till Slottsskogen.

I spetsen för invigningståget åker Slottsskogsstyrelsens ordförande grosshandlare Aug. Kobb, som i morgon fyller 80 är. Den vackra folkparken kan nu äfven fira sitt tjugofemårsjubileum. Som bekant har hr Kobb, hvilken tog initiativet till parkens anläggande, nitiskt arbetat på utvecklingen af den storartade parkanläggningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Linnegatans invigning. Bilden tagen norrut, mot Skansen Kronan. i Carlotta anges fotot till ”troligen 1901” men genom denna tidningsartikel vet vi att det måste vara 1899.