”Flytande lyftkran. Som bekant beviljade stadsfullmäktige ett anslag af kr. 125,000 till en flytande lyftkran. Hamnstyrelsen uppdrog åt lektor A. H. Lindfors att uppgöra ritningar till en dylik, och därpå infordrades kostnadsförslag. Sådana ha också inkommit, men prisen ställa sig vida högre än anslaget. I Hamnstyrelsen lär därför ämna inkomma till stadsfullmäktige med framställan om ytterligare medel, som det förljudes omkring 50,000 kronor.

Den nya kranen skall kunna lyfta upptill 60 tons.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt fotografi år 1901, med Masthuggskajen, som anmärkning tillagt ”utlades 1888-1902” och ”Stigbergskajen 1906-1910”.