”Angående eldsvådan i sön­dags qväll i huset n:r 45 Postgatan hölls i dag på e. m. förhör inför polis­kammaren. Elden hade uppkommit i kolarbetaren Sven Alfred Svenssons lä­genhet i tredje våningen, då Svensson stående i sin säng skulle släcka en brinnande fotogenlampa. Han råkade därvid att skrufva ned veken för långt med påföljd att lampan exploderade. Glasbitar och brinnande olja föllo därvid ned i sängen samt antände sängkläder och gardinerna. Vid försök att släcka elden blef Svenson rätt svårt bränd å båda händerna och venstra foten.

Svensons lösegendom är försäkrad i bolaget Svea för 2,000 kr. och har skadan uppskattats till kr. 59: 69.

Poliskammaren lät vid den hållna undersökningen bero.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Postgatan mot öster år 1902.