”I Trädgårdsföreningen spela kronobergarne i |afton för sista gången. Till förmon för musikcorpsens pensionskassa upptages en frivillig afgift vid in­gången till parken.

I morgon börjar det italienska kapel­let “Banda Musicale di Pratola Peligna“ under anförande af maestro Pupilla. Kapellet kommer närmast från Blanch’s i Stockholm och spelar hela augusti.

Den 1 sept. börjar dir. Seveso en sejour här, och hr Svanfeldt har då med vanlig påpasslighet engageradt tenoren signor Cokinis för 14 dagar.”

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Palmhuset i Trädgårdsföreningen, ca år 1900.