”Den s. k. pigmarknaden, som under många år varit en “marknad”     vid sidan af Larsmessan, hör numera till det som varit, sedan myndigheterna för­bjudit tjenstfolket att samlas i hop för att “beses“ af hugade husbönder. Men skaror af tjenstefolk gästa likväl i dessa dagar staden, och åtskilliga uppgörelser om tjenst träffas helt visst. Bland ortens tjenstfolk är Larsmessan sedan gammalt en folkhögtid, och i bestämmelsen om tjenst ingår ej sällan som ett villkor att få fritt någon dag under marknaden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Larsmässe marknad på Drottningtorget vid mitten av 1890-talet. Larsmäss inföll på den helige Laurentius dödsdag den 10 augusti, Larsmässemarknader har hållits sedan 1500-talet.