”Långedrag en av de vackraste platser i Göteborgs närmaste omgivningar. Med spårvagn föres man raskt hit ut till solbelysta badstränder och väl inrättade badhus; särskilt populärt är varmbadhuset, vars bassäng är försett med friskt saltvatten och varifrån man även efter bastun kan gå direkt i öppen sjö. Långedrag är också Göteborgs segelbåtshamn och här anordnas årligen ståtliga regattor.

Här ute är det även mycket väl sörjt för den timliga näringen genom en förstklassig restaurang. Elegant och trevligt inredd har denna restau­rang blivit en synnerligen populär utflyktsort, även bekant för sina angenäma dansaftnar. Och till sist får man icke glömma att omtala den här­liga utsikten, som man har från restaurangen över älvmynningens blåa vatten, där i 1oo-tal fartyg och båtar glida fram över de brusande böljorna. Sällan får man se en skönare syn, än när man i aftonskymningen blickar ut över älven och den gamla fästningen och den rödskimrande solen sakta dyker ned bakom synranden.

Vintertid äger serveringen rum i en intimt inredd vinterrestaurang.”

Interiör från Långedrags restaurang.

Text och bild är hämtat ur: Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939.