”En vår meddelare å Hisingen skrifver: Natten till söndagen 29 sistl. oktober utspelades på Göta elf, midt för Surte glasbruk, ett drama som kostade en menniska lifvet. Kl. 1 på natten in- kommo två onyktre drängar, J. Efraimsson och K. Larsson, i en bondgård i Rödbo socken å Hisingen och pockade på att några karlar, som tröskat på gårdens loge, skulle forsla dem öfver elfven. Ingen af dem var dock härtill villig. Till sist åtog sig en hos bonden inneboende arbetare från Surte glasbruk, Alfred Lidman, att ro dom öfver elfven.

Samma natt vid half 3-tiden inkom Efraimsson i en gård och berättade att båten kantrat, hvarvid Lidman gått till botten, men Efraimsson simmande nått land. Karl Larsson skulle ej ha varit med utan stannat på stranden.

Denna uppgift har emellertid befunnits vara osann, enär båten var ordentligt angjord vid Surte brygga och äfven försedd med åror. Man antager att Lidman blifvit kastad i elfven.

Efraimsson har anhållits och Larsson efterspanas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Göta älv ”Elfven nedom fallen” vid Trollättan.