”Å Venerskutomrna i Stora Hamnkanalen, hvarai de fleste äro från Ottercken, betingar god björkved 24 à 27 kronor famnen samt barrved 22 à 23 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Hamnkanalen samt Norra (t.v.) o. Södra (t.h.) Hamngatorna mot öster från Lilla Torget.