”I likhet med föregående år kommer K. F. U. M. äfven nu hålla en “Höstmarknad“ i sin lokal, Parkgatan 11. Såsom af i annons i dagens nummer framgår emottager damkomitén, som benäget åtagit sig skötan­det af Höstmarknaden, med tacksamhet alla gåfvor af olika slag, som äro lämpliga och lätta att sälja. Priserna komma att blifva de vanliga.

Höstmarknaden afhålles i morgon.

Utom potatis, frukt, matvaror, specerier, fågel, konserver, sylter, sätter, industrialster, väfnader m. m. försäljes äfven ett större parti skånska gäss.

Dessutom serveras kaffe, the, chokolad, mjölk och våfflor till vanliga priser.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handkolorerat vykort med Göteborg KFUM:s hus på Parkgatan 9-11. Invigt den 1 oktober 1898 av kronprins Gustaf.