Striden om parkeringsgaraget på Kungstorget kom att bli utdragen och sluta med att det inte byggdes något P-hus under torget. Men i februari 1962 låg striden om platsen ännu i framtiden. I en artikel i Göteborgs-Posten presenterades idén enligt följande.

”Av de tre alternativ till garagering på Kungstorget som föreligger förordar byggnadsnämnden alternativ A1 att läggas till grund för fortsatt utredning. Alternativen har utarbetats av White arkitektkontor.

Enligt det nu förordade alternativet kommer parkeringsutrymmen att ordnas i tre plan, varav två under jorden och ett ovan jord med platser för sammanlagt 576 bilar. Byggnaden ovan marken får en höjd som ungefär motsvarar de basarbyggnader som nu ligger på samma plats. Infarten blir norrifrån omedelbart intill det nordöstra hörnet. Sedan bilen kommit in i byggnaden kan den antingen parkeras i gatuplanet eller köras en eller två våningar ner. Byggnadsnämnden framhåller vikten av stor uppmärksamhet ägnas byggnadens detaljutformning och arkitektoniska omvårdnad och då i synnerhet av fasaden mot Kungsparken”. (Ur: Göteborgs-Posten 14 februari 1962)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 14 februari 1962