”Tredje klassens sjöman vid första eldarekompaniet, Karlskrona station, Erik Leonard Nordberg, anstäld ombord å kanonbåten “Blenda“ under senaste eskaderöfningarna, fick 25 sistlidna september några timmars permission för besök i Göteborg, Han infann sig emellertid ej vidare ombord, hvarför han blifvit allmänt efterlyst. I lördags anhölls han här af polisen och stod på e. m. inför poliskammaren.

Nordberg som 6 oktober 1898 fått anställning vid flottan anförde att han efter rymningen försörjt sig här med tillfälligt stufveriarbete samt att han sålt en del af de kronans persedlar han innehade vid rymningen för sex kronor å ett här liggande segelfartyg.

— I lördags anhölls äfven förre soldaten vid Bohusläns regemente Anders Gustaf Johansson Blad, hvilken förra året afvikit från roten, Lexby i Partille. Blad född i Moheda, Kronobergs län, blef april 1893 antagen till soldat vid Bohusläns regemente, efter att ha förut tjenat vid Göta artilleri. Efter rymningen har han vistats här i Göteborg. Han påstod nu att han sistl. februari erhållit afsked, men icke desto mindre är han efterlyst.

Båda rymmarne införpassades till cellfängelset, Nordberg för att transporteras till Karlskrona och Blad för att af regementschefen i Uddevalla ådömas arreststraff som skall aftjenas å Backamo.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fartyg: BLENDA, foto år 1911.

Bredd över allt 8,02 meter

Längd över allt 52,42 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1875

Varv: Lindholmens Verkstad