”Gårdagen var en af dessa dar vackra, klara solskensdagar som synnerligast höstetid äro så sällsynta här nere i dimmornas stad och därför i också dubbelt kärkomna. Men natten brakte oss annat väder. Himlens portar öppnades och strida regnskurar föllo.

Ännu i dag på morgonen och förmiddagen har det fortsatt att regna. Vid tolf tiden tittade solen fram några minuter men försvann snart bakom grå, tunga moln. Vinden som varit SO i morse har dock gått öfver på SV, och det skulle ju vara möjligt att detta bådar uppklarnande väder för morgondagen sedan en och annan skur först gått förbi.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustaf II Adolfs staty 4 september 1922.