”Julgranar hafva redan börjat införas till staden. En god del kommer med Boråsbanan från trakten af Bollebygd.

Förlidet år spekulerade en person i julgranar, hvilka i mängd hitfördes från Småland, med det resultat att han julafton måste bortskänka en mängd för att ej till på köpet få betala för att få dem bortskaffade från saluplatsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgransmarknad foto tagen d. 23 Dec 1912.