Sitter du sysslolös så här på julaftonens förmiddag? Här kommer då räddningen, ett antal gåtor och problem att lösa, hämtade ur Göteborgs Aftonblad 22 december år 1900.

Klarar du att lösa dessa? Rätt svar kommer att publiceras här under annandagens kväll, lycka till!