”Polis-kammaren erinrar om gällande föreskrifter, dels för husägare här i staden, att då snöfall, eller halka inträffar, besörja, det trottoir framför hus varder, i förra håändelsen, sopad, och i den senare från is upphuggen och med sand beströdd, dels äfven att snö, is, grus, jord och andra fyllnadsämnen i allmänhet icke må utkastas vid Masthamnen, förra fästningsbastionen S:t Eric, å gator, eller allmänna platser, men uppläggas å marken mellan vågen i Rosenlund och Trädgårdsmästaren Kjellgrens plantage, åfvensom å yttre sidan om nya träbron vid Fabrikören Signeuls trädgård i närheten af Lilla Bommen, jemte det is och snö må utföras till Exercis-heden vid gamla Alléen, under vilkor att upplaget der verkställes i granskapet intill uppsatt tafla, midt å heden. Götheborg d. 28 Dec. 1849.

Polis-Kammaren” (Ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28 december 1849)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nya Allén.