Har du lyckats lösa gåtorna som publicerades här på julafton? Oavsett hur det gick, här kommer nu de rätta svaren ur Göteborgs Aftonblad den 29 december 1900.