”Julhelgen har i år förflutit lugnt och stilla utan några allt för märkbara, störande uppträden. Redan på julafton föllo några snöflingor, på juldagen kom något mera och annandagen bjöd på ett riktigt snöfall som inom kort lockade fram slädarna. Det var längesedan en sådan jul förekom i Göteborg.

Kyrkorna ha under helgen varit öfverfyllda. I alla stadens kyrkor hafva särskilda hymner utförts af blandade körer, främst den vackra julhymnen uO du herrliga, o du saliga”.

Åtskilliga sällskap och föreningar, såsom K. F. U. M. med flere, ha anordnat

särskilda julfester. Å sjukhusen och andra offentliga inrättningar har julen

firats som vanligt. Å Qviberg dansade manskapet kring ståtliga julgranar, och extra förplägningar, bestående af fisk, gröt och öl, bestodos.

Teatrarna hade i går att glädja sig Öfver fulla hus och likaså den nu hit- komna cirkus Bergman.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bernhard Mobergs familj samlad framför julgranen. År 1901.