”Om hittebarnet i Kärralundsskogen meddelar vår Mölndalskorrespondent: Vid 3-tiden i lördags e. m. funno några pojkar ute i skogen vid Kärralund i Örgryte ett omkring tre månader gammalt flickebarn utlagdt under några buskar. Temperaturen var då fem grader. Barnet fanns iklädt endast tröja och skjorta, benen och underlifvet alldeles bara, i det det afsparkat kläderna, hvilka bestått i en liten filt ock dylikt. Pojkarne tillkallade polis, som förde barnet inomhus, där det egnades nödig vård, försiktig uppvärmning, gnidning med snö och dylikt. Efter en stund ankom tillkallad läkare d:r Hindmarsh, som fann barnet blekt och kallt, hjertverksamheten och respirationen ytterst svaga. Efter en timmes arbete med konstgjord respiration qvicknade barnet till och skrek högljudt. Senare på aftonen infördes barnet till sjukhuset i Mölndal. Det befanns då fortfarande mycket kallt, rörde dock sina lemmar temligen obehindradt, fast med någon tröghet. Efter ett bad qvicknade det till, drack mjölk och sof godt. Barnet, som nu är återstäldt från förfrysningen och när som helst kan utskrifvas från sjukhuset för att tillsvidare öfverlemnas till vederbörande fattigvårdsstyrelse, är välbildadt och synes väl vårdadt. Mot besökande sträcker det leende ut sina små händer. På sjukhuset har det erhållit namnet Isa Brita Isabella.

Fabriksarbeterskan 20-åriga Gertrud Amalia Johansson häktades i går såsom misstänkt för detta brott, och har hon vid förhör erkänt att hon 23 dennes kl. 10 f. m. begifvit sig från Gårda till Kärralunds skog och där utlagdt sitt 4 månaders gamla flickebarn, iklädt linda och ylletröja samt två filtar.

Anledningen till utläggningen var, att hon hoppades någon förbigående skulle finna barnet, och hade hon ej haft för afsikt att döda barnet. Hon hade förut försökt utackordera barnet till flera personer, men detta hade misslyckats. I förtviflan hade hon då lagt ut det.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kärralunds manbyggnad, fasad åt väster år 1917.