”I Nya Sjömanshemmet firades i går afton den sedvanliga julfesten. Sjömännen, till ett antal af omkring 140, samlades kl. 7 e. m. i stora läsesalen, där den rikt prydda granen var uppställd. Först sjöngs “Vårt land“, hvarefter pastor Bohlin höll ett helsningstal med religiös prägel. En qvartett, bestående af kyrkoherde Lundén med söner samt en annan känd sångare, sjöng därpå flere sånger.

Sedan julmaten intagits under den angenämaste stämning, berättade pastor Bohlin en liten historia, hvarpå julklappsutdelningen tog sin början. Till slut utbrakte en af sjömanshemmets styrelseledamöter ett tack till de damer, hvilka ombesörjt serveringen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjömanshemmet,vid Masthuggstorget, invigt 1896. Foto ca år 1900.