”För förfalskning och olofigt tillgrepp af omkring två tusen kronor från sin principal grosshandlare Leopold Otto, nr 75 Drottninggatan, blef bokhållaren Johan Gustaf Dahlgren i dag på e. m. införpassad till cellfängelset.
Dahlgren som är 26 år gammal, kände att han förfalskat principalens namn å postqvitton och såmedels uttagit postremissvexlar till ett belopp af omkring 1000 kronor som han därpå lyftat å härvarande banker.Vidare har han under sina ärenden hos tullen härstädes förfalskat kammarskrifvares och kontrollörers namn, hvarigenom han åtkommit likaledes omkring 1000 kronor.
Närmare utredning pågår hos detektiva polisen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Expeditionen, Sparbanken, Kyrkogatan 3, Enköping, ca 1910.