”En stärkande skidtur företogs i går af fem lärjungar vid härvarande allmänna läroverk. Efter att pr järnväg ha anländt till Jonsered spände de på skidorna och gingo till Partille, huvudsakligast följande landsvägen. Därifrån bar det efter kompass och karta i väg tvärs genom skogen till Landvetter och vidare öfver sjön Gråen och Rådasjön till Göteborg, där de unge idrottsmännen voro tillbaka vid 7-tiden på aftonen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vinterbild från slottsskogen med ett antal pojkar och flickor samlats för kälk- och skidåkning. 1910-talet.