”Schaktningsarbetena för den första byggnaden vid det kommande torget i Kålltorp pågår för fullt. Det blir en längre 3-våningslänga, som uppföres av Föreningen Byggnadsindustrin. Den skall innehålla butikslokaler, lokaler för tandpoliklinik samt bostäder. På bilden synes den till höger.

Framför denna byggnad kommer själva torget att utbreda sig – det är meningen att det skall bli ett verkligt salutorg i motsats till »torget» på Guldheden. Vid torgets norra sida blir en trädgård och därbakom lägges en mindre byggnad för biograf kafé med utomhusservering m.m. Torget skiljes från utrymmet framför den stora byggnaden samt från trädgården med en låg mur.

Torgområdet kommer att ligga nära nya telegrafstationen, mellan spårvägslinjen till Vidkärr och Munkebäcksgatan.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 december 1950)