Dagens korta notis reser frågan om det kanske kunde ha blivit en järnmalmsgruva i Änggårdsbergen!

”Järnmalmsfynd i närheten af Göteborg. Hr P. O. W. Pet­tersson härstädes lär i dagarna begärt mutsedel å järnmalm och andra malmer i Anneberg strax söder om Lilla Änggårdens egendom, berättar M. P. Den i dagen synliga malmen är järnglans.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Änggården