Detta skedde givetvis inte i Göteborg, men det är ändå av intresse att ibland följa världshändelserna även lokalt!

”Friedriehshafen den 3. Grefve Zeppelins företa uppstigning i går med det af honom konstruerade luftskeppet lyckades fullständigt. Både upp- och nedstigandet försiggingo tillfredsställande. Vindens hastighet under seglatsen var 8 meter i sekunden och det lyckades att gå rakt mot vinden. Seglatsen företogs på en höjd af omkring 400 meter och luftskeppet tillryggalade en sträcka af 16 km. på 171/2 minuter. Såväl höjd som sidostyrinrätningarne fungerade till­fredsställande. Seglatsen afbröts på grund af det inbrytandet mörkret. Luftskeppet ankrade på den ponton, hvarpå detsamma blifvit bygdt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fotografi ur en serie bilder från tillverkningen av luftskeppet LZ 126. Luftskeppet landar i Lakehurst, USA den 15 oktober 1924.