”Ett protestmöte hade i går afton anordnats af ett 30-tal af stadens barberare med anledning af att de blifvit bötfälde, för det de om söndagarne tillmötesgått allmänheten med rakning. Mötesdeltagarna beslöto att fortfarande hålla rakstugorna öppna om söndagarne till dess Göta hofrätt fällt utslag i frågan. Vid mötet upplystes att man kunde vänta ny anmälan från barberarebiträdena, hvilka äfvenledes i går hade sammanträde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: affärsbyggnad; skyltfönster; kafé; tobakshandel; barberare.