”Det engelska turistsällskap, 207 personer, som i går anlände hit med ångaren “Ceylon“, återkom vid 7-tiden på aftonen från sin utflykt till Trollhättan.

Efter återkomsten gjordes i 28 vagnar en rundtur genom staden och i Slottsskogen.

På aftonen samlades turisterna i Trädgårdsföreningen, där det italienska musikkapellet dem till ära spelade bl. a. ”Good save the Queen“.

Härifrån afresa turisterna i natt till Norge.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Palmhuset i Trädgårdsföreningen, ca år 1900.