”Ett betydligt större antal silkesmaskar än vanligt har hr G. H. Jacobson i Örgryte i sommar låtit uppföda med dels mullbärs- och dels schorzonerablad. De små hvita nykläckta maskarne ha nu utvuxit till tumslånga djur, af hvilka flere redan äro i fullt arbete med silkesafsöndring. Hvita och gula äggformiga kokonger tillkomma sålunda, färdiga att afhasplas som silke.

Hr Jacobson ämnar vid landtbruksmötet i Kungelf i. slutet af månaden utställa alster af årets odlingsförsök.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Silkesmask.