”Mellan Göteborg och Bergen kan man nu telefonera, sedan telefonlinien från Kristiania till Bergen blifvit färdig. Linien kommer möjligen att på torsdag afprofvas af kronprinsenregenten och medlemmar af stortinget samt på fredag af pressen. Nästa vecka blir den nya linien öppen för allmän trafik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: bordstelefon med vev. ”Taxbenen” består av U-magneter mellan vilken en spole är belägen. Med veven skapas en induktionsström för signal till växelstationen. Luren har ljudtratt och kolkornsmikrofon. Synlig ringklocka. Benen är svarta med dekor i guldfärg. 1892-1900.