”Årsdagen af föreningen mellan Sverige och Norge i går högtidlighölls med salut från batteriet å Qviberg samt med flaggning från offentliga och flera enskilda byggnader äfvensom från fartyg i hamnen. Göteborgs studentförening skickade följande helsningstelegram till Kristania studentersamfund:

”Göteborgs studenter sända de norska bröderna sin helsning. Stånde brödrafolken alltid i endräkt samman, hvart på sitt väsens grund!

Oscar Svedberg, Studentföreningens ordf.”

De norske studentenas svar löd:

“De norske Studenter uttaler sine bedste Ønsker for Broderlandet og sender sine Kamrater de hjerteligste Hilsener.

Torstien Diesen,

Studentersamfundets formand.“” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från NE.se. Unionsflaggan.